Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015
 

Lyngen Legekontor:  40028500 og 40028501

For medisinske spørsmål. Etter kontortid brukes telefonnummeret til legevakt: 116117
 

Barnevernvakta i Lyngens døgnåpne telefon:  40028520
For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Barn og unge som fra før har  mange bekymringer kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt  når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til.

Hjelpetelefonen er Mental helses døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Ring 116 123.

Jordmortelefonen – egen kommunal telefontjeneste for gravide: 90969028
Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt.

Psykologer og helsestasjon: Helsesykepleier: 91572064. Psykologer: 40028639 og 90753621
Behov for en lavterskel samtale eller spørsmål/veiledning fra helsestasjonen.
 
Ungdomsarbeidere:  90667084 og 41562562
Er du ung og trenger noen å snakke med, ta kontakt

NAV Lyngens vakttelefoner: 41274778 og 41278007

Frivillighetssentralen: 41562562 og 46799375
Trenger du hjelp til å handle, praktiske gjøremål, eller noen å snakke med? Da kan du kontakte frivillighetssentraler:
 
Kirka har stengt, men ansatte er tilgjengelige for samtaler per telefon. Prest: 46865862. Kirkeverge: 46663236