LYNGEN KIRKE- OG BYGDEKOR er et blandakor, stiftet i 1975, og medlem av Norges Korforbund. Koret deltar ved ulike anledninger og arrangerer selv konserter, både sammen med andre kor og aleine og deltar tidvis i større prosjekter. Koret besøker gjerne helse- og omsorgssentre og andre steder med sin korsang. Samarbeid med profesjonelle musikere er ikke uvanlig. Repertoaret er variert, og koret bruker både kirkelig og verdslig korstoff. Tove Haugerudbråten er korets erfarne og dyktige dirigent.

Arrangementer i 2016: Koret vil holde en konsert i Nordlyskatedralen i Alta lørdag 23. april  kl. 18.00 og delta ved gudstjenesten i samme kirke søndag 24. april.

Det planlegges en vårkonsert på Solhov, Lyngseidet søndag 22. mai etter mønster av den gode gamle Ønskekonserten.

Den årlige julekonserten i Lyngen kirke vil bli 11. desember. Dessuten har koret ønske om å arrangere korseminar i høstsemesteret.

Koret tar sikte på å besøke Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter i vår- og høstsemesteret. Andre arrangement kan også bli aktuelle.

Øvinger: Koret har vanligvis ukentlige korøvinger på Menighetshuset på Lyngseidet mandager kl. 1830 – 2100. Under øvingskveldene blir det lagt inn tid til kaffe/te og noe å spise.

Styret i 2016: Leder: Janne K. Soini, mobiltlf. 97408005, e-post j-soini@online.no  -Nestleder: Ingebjørg Mihlan -  Kasserer: Bjørnar Berglund - Sekretær: Sigrun Marthinsen, mobil 95742436, e-post: simart@online.no  -  Styremedlem: Gunhild Martinussen                          

Vara til styret: Geir Otto Berglund og Inger S. Nilsen

 

I 2016 har Lyngen kirke- og bygdekor 26 korsangere fordelt på fire stemmer: sopran, alt, tenor og bass. Koret har for tiden behov for flere mannstemmer og altstemmer. Ta kontakt dersom du ønsker flere opplysninger.