Lyngen Kirke- og Bygdekor er et blandakor, stiftet i 1975 og er medlem i Norges Korforbund. Koret deltar ved ulike anledninger og arrangerer selv konserter, både sammen med andre kor og alene og deltar tidvis i større prosjekter. Høsten 2020 hadde koret ca 24 medlemmer.

Koret besøker gjerne helse- og omsorgssentre og andre steder med sin korsang. Samarbeid med profesjonelle musikere er ikke uvanlig. Repertoaret er variert, og koret bruker både kirkelig og verdslig korstoff.

Aktiviteter 2020/21:

Digital julekonsert i adventa.

Øvinger:

Koret har vanligvis ukentlige korøvinger på Menighetshuset på Lyngseidet mandager kl. 19.00 – 2100. Under øvingskveldene blir det lagt inn pause med kaffe/te og noe å spise.

På grunn av den pågående pandemisituasjonen har koret inn til videre en del hjemmeøvinger ved hjelp av Dropbox.

Styret:

Leder: Bjørnar Berglund, mobiltlf. 97972975, e-post bjornar.berglund@gmail.com - Nestleder: Jon-Arne Andersen - Kasserer: Vidar Forsaa - Sekretær: Oddveig Bakken - Styremedlem: Jorunn Skogvang

Ta kontakt eller besøk korets Facebookside dersom du ønsker flere opplysninger om Lyngen Kirke-og Bygdekor.