Vi søker lærere som:

 • Har godkjent pedagogisk utdanning

 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre

 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, som har fokus på klasseledelse og som videre en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring

 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling

 • Kartlegger elevene og bruker kartleggingsresultat systematisk for å øke læringsutbyttet for alle elever

 • Har samarbeidsevne, er utviklings - og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team

 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode!

 • Som tar ansvar for samarbeid med elever, foreldre/foresatte og kollegaer og verdsetter skole-hjem samarbeid.

 • Deltar i skolens utviklingsarbeid, tema skoleåret 19/20 er inkluderende barnehage- og skolemiljø.

 • Har gode digitale ferdigheter

  Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et positivt miljø

 • Faglige utfordringer

 • Erfaring/ kompetanseheving på kommunalt nivå.

   

 

Lenangen skole

Lenangen skole er en 1-10 skole beliggende i Sør-Lenangen. Skolen har svømmehall, ballbinge, klatrejungel, friidrettsanlegg og leirskole. Skolen ligger idyllisk til med nærhet til naturen. Et nytt, moderne og funksjonelt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2018.

Lærerstillinger

Skoleåret 2019/20 har vi ledig vikariater i inntil 137 % stilling som lærer. Fagbehov er musikk, tysk,  engelsk, mat- og helse, kunst og håndverk og spesialpedagogikk.

Engasjement som morsmålslærer i Thai 20 % stilling

Barne- og ungdomsarbeider

30 % stilling som barne- og ungdomsarbeider kan bli ledig

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i hele klasser og mindre grupper
 • Trivselsleder

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra arbeid i skole

Personlige egenskaper

 • Ha evne og vilje til å utvikle gode relasjoner til hvert enkelt barn, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere tilknyttet skolen
 • Være en tydelig og ansvarlig voksen
 • Være positiv og fleksibel
 • Vise evne til å samarbeide
 • Være løsningsorientert
 • Være aktiv og tåle en hektisk- og til tider høylytt arbeidshverdag

Badevakt

30 % vikariat som badevakt fra 01.09.19-07.04.20 med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidstiden for badevakt er på ettermiddag/kveldstid og følger skoleåret, dette medfører 11 % lønnsreduksjon.

Det stilles krav om kurs i livberging og drift av basseng. Enkelt renhold er tillagt stillingen.

Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Bodil Larsen tlf. 400 28588

Epost: bodil.larsen@lyngen.kommune.no

 

Eidebakken skole

Eidebakken skole er en 1.-10.skole med 198 elever og 40 ansatte som ligger i sentrum av Lyngseidet.

Eidebakken skole ble tatt i bruk høsten 2012, og har fine, tidsriktige lokaler. Skolen har eget svømmebasseng, fotballhall og ligger i umiddelbar nærhet til lysløype, alpinbakke og ungdomshuset på Lyngseidet.

Skoleåret 2019/20 er satsingsområdet inkluderende barnehage og skolemiljø.

 

Lærerstilling

Vi har ledig vikariater i inntil 130 % stilling som lærer fram til 31.12.19 med mulighet for forlengelse.

Inntil 270 % vikariat som lærer skoleåret 2019/20

80 % lærervikar skoleåret 2019/20.

Inntil 25 % fast stilling som lærer i finsk.

Fagbehov er engelsk og matematikk 1.-7, musikk, spesialpedagogikk og mat & helse. Kontaktlærerfunksjon må påregnes.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Tone Mari Iversen tlf 95 255 222

 

E-post: tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no

 

 

Lyngsdalen oppvekstsenter

Lyngsdalen Oppvekstsenter ligger i industribygda Furuflaten, ca 15 minutter fra kommunesenteret Lyngseidet.

Oppvekstsenteret ligger idyllisk til med nærhet til fjord, næringsliv, kunstgressbane og fjell.

Oppvekstsenteret inneholder en barnehagedel med 18 plasser, SFO og skole fra 1.-7.klasse.  Satsingsområdet er inkluderende barnehage- og skolemiljø, og programmering og koding.

 

Lærerstilling

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som lærer.

Fagbehov er matematikk og engelsk.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Eirin Larsen tlf. 400 28605

E-post: eirin.larsen@lyngen.kommune.no

 

Lyngen kommune søker etter pedagogisk ledere

Vi søker etter deg som vil legge til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø, og som ønsker å bidra til glede og mestring.

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for utvikling av et inkluderende barnehagemiljø

 • Medansvar for omsorg og pedagogisk tilbud til enkeltbarn og barn i gruppe

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet

 • Medansvar for veiledning av det øvrige personalet

 • Medansvar for et godt og nært samarbeid med barnas hjem og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

 • Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 • Ha kompetanse i/interesse for IKT

 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert

 • Evne til å motivere/veilede medarbeidere til faglig utvikling

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team

 • Pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbevisst

 • Løsnings- og utviklingsorientert

 • En god rollemodell

 • Evne til å etablere gode relasjoner til barn og foreldre

 • Bidra positivt i vårt arbeidsmiljø

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Erfaring/kompetanseheving på tvers av barnehagene og interkommunalt samarbeid

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • 5/6 uker ferie

 • 4 timer plantid

 

Lenangen barnehage

Vi har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrer Angela Eriksen tlf. 40028610

E-post: angela.eriksen@lyngen.kommune.no

 

Lyngsdalen oppvekstsenter

Vi har ledig stilling 100 % fast stilling som pedagogisk leder i barnehagen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Eirin Larsen tlf. 400 28605

E-post: eirin.larsen@lyngen.kommune.no

 

 

For alle stillingene:

Det er krav om politiattest ved tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Intervju kan bli foretatt.

Søknadsfrist 23.april 2019

Du kan søke elektronisk her