Eidebakken skole

Eidebakken skole er en 1.-10.skole med ca 200 elever og 40 ansatte som ligger i sentrum av Lyngseidet.

Eidebakken skole ble tatt i bruk høsten 2011, og har fine, tidsriktige lokaler. Skolen har eget svømmebasseng, fotballhall og ligger i umiddelbar nærhet til lysløype, alpinbakke og ungdomshuset på Lyngseidet.

 

Lærerstillinger

 • Inntil 1.6  faste stillinger som lærer.

 • Inntil 30 % fast stilling som lærer i finsk.

 • Inntil 6.5 vikariater som lærer skoleåret 20/21.

Vi søker lærere som:

 • Har godkjent pedagogisk utdanning og som vil fylle kompetansekravene 2025
 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har samarbeidsevne, er utviklings - og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode
 • Har evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre/foresatte og kollegaer og verdsetter skole-hjem samarbeid.
 • Deltar i skolens utviklingsarbeid, som er vurdering for læring og implementering av fagfornyelsen for skoleåret 20/21
 • Har gode digitale ferdigheter
 • Kontaktlærerfunksjon må påregnes

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et positivt miljø

 • Faglige utfordringer

 • Erfaring/ kompetanseheving på kommunalt nivå.

 

Fagarbeider

 • Inntil 72 % fast stilling som fagarbeider

 • Inntil 80 % vikariat skoleåret 20/21 som fagarbeider

  Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider som har gode samarbeidsevner og som har evne til å etablere gode relasjoner til barn. Det vil være arbeid i hele klasser, mindre grupper, individuelt og i Skolefritidsordningen.

Arbeidstiden for stillingen følger elevenes skoleår, dette medfører 11 % lønnsreduksjon.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, helsefag eller andre relevante fag for skolen
 • Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig

 

Morsmålslærer i fransk

Vi har ledig stilling som morsmålslærer i fransk i inntil 20 %.

Det er ønskelig med godkjent utdanning som morsmålslærer, men personer med annen relevant utdanning kan søke.

Søker må ha gode nok norskkunnskaper til å drive tospråklig fagopplæring.

Lønn etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Tone Mari Iversen tlf 95 255 222

tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no

 

Lenangen skole

Lenangen skole er en 1-10 skole beliggende i Sør-Lenangen. Skolen har svømmehall, ballbinge, friidrettsanlegg og leirskole. Skolen ligger idyllisk til med nærhet til naturen. Et nytt, moderne og funksjonelt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2018.

Lærerstillinger

 • Inntil 3.5 faste stillinger som lærer

 • Inntil 2 vikariater som lærer skoleåret 2020/21

 Fagbehov: musikk, tysk, engelsk, mat- og helse, kunst og håndverk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Kontaktlærerfunksjon må påregnes.

 

Vi søker lærere som:

 • Har godkjent pedagogisk utdanning
 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har samarbeidsevne, er utviklings - og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode!
 • Har evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre/foresatte og kollegaer og verdsetter skole-hjem samarbeid.
 • Deltar i skolens utviklingsarbeid som er vurdering for læring og implementering av fagfornyelsen for skoleåret 2020/21
 • Har gode digitale ferdigheter
 • Være løsningsorientert
 • Være aktiv og tåle en hektisk- og til tider høylytt arbeidshverdag

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Bodil Larsen tlf. 400 28588

Epost: bodil.larsen@lyngen.kommune.no

 

Knøttelia barnehage

Har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer fra nytt barnehageår 10. august.

Vi søker en engasjert, lekelysten medarbeider med gode samarbeidsevner. For tiden på avdeling 0-3år

Digital praksis og inkluderende barnehage er hovedsatsingsområdene våre neste barnehageår

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for utvikling av et inkluderende barnehagemiljø

 • Medansvar for omsorg og pedagogisk tilbud til enkeltbarn og barn i gruppe

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet

 • Medansvar for veiledning av det øvrige personalet

 • Medansvar for et godt og nært samarbeid med barnas hjem og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

 • Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 • Ha kompetanse i/interesse for IKT

 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert

 • Evne til å motivere/veilede medarbeidere til faglig utvikling

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team

 • Pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbevisst

 • Løsnings- og utviklingsorientert

 • En god rollemodell

 • Evne til å etablere gode relasjoner til barn og foreldre

 • Bidra positivt i vårt arbeidsmiljø

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Erfaring/kompetanseheving på tvers av barnehagene og interkommunalt samarbeid

 • < >

  Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • < >

  5/6 uker ferie

 • 4 timer plantid

 

Tiltredelse ved oppstart av nytt barnehageår 10.08.20

Det er krav om politiattest ved tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrer Liss Grønnbakk tlf. 40028611

E post: liss.gronnbakk@lyngen.kommune.no

 

For alle stillingene:

Det er krav om politiattest ved tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Intervju kan bli foretatt.

Søknadsfrist 19.april

Du kan søke elektronisk her