Ved befaring har det blitt registret trær, busker og prydbusker som vokser inn i veilys linjetraseene. For å unngå skade på linjenettet, er det nødvendig å toppe og beskjære trær og busker under linjene.

Lyngen kommune starter med linjerydding på strekningene;

  • Svensby – Lyngseidet
  • Fastdalen – Pollen
  • Furuflaten

Arbeidet starter i januar og vil fortsette frem mot sommeren. Enkelte grunneiere vil bli berørt av linjene ryddingen. Virket etter fellingen vil bli liggende igjen på stedet.

Har du spørsmål kan du sende de til Lyngen kommune på post@lyngen.kommune.no