Til nå har vi bosatt 7 flyktninger, og fortsatt er behovet stort for boliger. Nå trenger vi tre leiligheter eller hus til bosetting av to familier og fire enslige voksne.

Vi oppfordrer derfor huseiere til å ta kontakt med oss for videre avklaring.

Husleie

Hva kan du forvente av leieinntekter? Flyktningene skal selv kunne betjene husleia, så vi ønsker leiepriser som er tilnærmet de kommunale husleiene. Dette spenner mellom kr. 4 000 og 7 200.

Ta kontakt med oss så snart som mulig!

Hilde Grønaas, økonomisjef/ass. rådmann - tlf. 400 28 555, e-post: hilde.gronaas@lyngen.kommune.no
Ulf A. Melbye, bosettingskonsulent  tlf. 400 28 604, e-post: ulf.ahlsen.melbye@nav.no