Lyngenhalvøya (Google maps 3D)Lyngen kommune ligger i Troms og Finnmark og består av den nordlige del av halvøya mellom Ullsfjorden og Lyngenfjorden. 
Kommunen har ca. 2 800 innbyggere og er nabokommune til landsdelsenteret og universitetsbyen Tromsø. Avstanden til Tromsø fra Lyngseidet er 70 km, ferge over Ullsfjorden kommer i tillegg. Lyngen kommune ligger på nesten 70° nord og har en utstrekning på 810 km².

Info om Lyngen (Wikipedia).

Kommunesenteret er Lyngseidet med ca. 800 innbyggere. Eidet mellom fjordene er 3 km bredt og deler nesten Lyngenhalvøya i to. Veien over Lyngseidet er en av de eldste i Troms og var en del av den gamle postruta. Så tidlig som i 1789 heter det at ride- og kjøreveien over Lyngseidet hadde vært der "fra arilds tid".


solhov vinter fra veg  [ 1].jpg"

Lyngseidet har Nord-Norges største trebygning, Solhov (tidligere folkehøyskole) bygd i 1924.

 

Lyngen kirke er en korskirke av tømmer fra 1775. Lyngen svarer til Lyngen sogn i Lyngen prestegjeld, Troms prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.

Lyngen kirke.jpg

Lyngseidet var privilegert handelssted fra 1789. Lyngen er kjent for en fantastisk natur som gir enorme utfoldelsesmuligheter. Lyngenhalvøya er svært fjellrik og her ligger  Lyngsalpan.  Lyngsalpan er for det meste dannet av harde eruptiver, bl.a. gabbro av kaledonsk opprinnelse, utgravd av breer. Lyngsalpan er et av de mest spektakulære fjellområder i landet, med Jiehkkevárri som høyeste topp (1833 m.o.h.). Toppen er også fylkets høyeste. Fjellmassivet inneholder også en rekke breer, og har vært et ettertraktet område for klatrere siden  slutten av 1800 tallet.  Lyngenfjorden er den største fjorden i Troms. Navnet kommer av norrønt Lygnir av logn, "den stille rolige". Fjorden strekker seg 85 km inn i landet fra nord. Mellom fjorden og fjellene ligger et lavland som gir gode muligheter for jordbruk som i sysselsetting er kommunens største næring. I Ullsfjord og Lyngen drives det fjordfiske.

Kommunen har et meget godt utbygd grunnskoletilbud, god barnehagedekning og rimelig avstand til andre skolesentra. Aktitvitetstilbudet for barn og unge er variert - les mer her om Aktiv Lyngen.

Næringslivet er variert og består av bl.a. jordbruk, fiske-, reke-, plast- og jernindustri.

Fakta om Lyngen kommune kan du lese om på ssb.no.

Kommunen har svært rimelige boligtomter. Lyngen kommune tilhører Nord-Troms regionen som har fordeler med bl.a. lavere skatt og spesielle regler vedrørende nedskriving av studielån.

Mørketiden for Lyngseidet er 69 dager, fra 18. november til 25. januar. Normal botanisk veksttid regnes fra slutten av mai til slutten av september. Midnattsol, steder med lav horisont i nord-vest, nord og nord-øst (Lenangen-området): 70 dager. Fra 18. mai til 24. juli.                               

I kommunen vår har vi flere naturreservat i tillegg til Lyngsalpan landskapsvernområde. Lyngen byr på mange flotte naturopplevelser enten du liker deg oppå fjelltopper eller nede ved havnivå. Du får leid eller lånt turutstyr enten hos det lokale næringslivet eller hos kommunen.

Sjekk ut vår infobrosjyre om Lyngen!