Lyngen kommune har endret navn på FYSAK til Lyngen turtrim, men turene til de ulike postkassene er omtrent som tidligere. Alle turene i Lyngen turtrim, er samlet i egen brosjyre. Turene med kart og beskrivelser kan lastes ned fra hjemmesiden vår, eller man kan komme innom innom rådhuset for å hente et eksemplar. Det trekkes premier blant de som greier alle kassene. For å være med i konkurransen må deltakerne registrere seg i skjema og sende dette til kommunen innen 01.11.2018.

Registreringsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden her (vedlagte registreringsskjema). De fleste turene kan også registreres i https://telltur.no/friluftsrad/ishavskysten/lyngen

Noen av turmålene er spesielt valgt ut for mindre barn/barnefamilier. I disse utvalgte kassene ligger en liten «bytteleke». Dersom barnet har lyst på denne, kan barnet putte en ny leke i kassen og ta med leken som lå i kassen.(Dersom kassen er tom, ta kontakt)

Konkurransen er delt inn i 3 klasser:

1. Barn (0-16 år) - minst 10 kasser

2. Voksne - minst 20 kasser

3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede - minst 10 kasser

Vi ønsker alle en flott trimtur!

Her finner du brosjyren: Lyngen turtrim.pdf

Her finner du registreingssjema: Lyngen+turtrim_registreringskjema_2018.docx PDF document ODT document

Lyngen 10 på topp

Det er oppstått en del utfordringer i forhold ferdsel utmark og restriksjoner/hensynssoner for drikkevann i kommunen. På grunn av dette må dessverre 10 på topp settes «på vent» inntil videre.