Ønsker du deg nye faglige utfordringer i storslått natur? Da kan Lyngen og Storfjord veterinær-/ og vaktdistrikt være ditt framtidige arbeidsområde. Lyngen og Storfjord er to kommuner som ligger i Nord Troms og har en spektakulær natur og et allsidig næringsliv. Friluftsliv med tilgang til fjell og hav både sommer og vinter gjør Lyngen og Storfjord til et yndet reisemål for turister og folk i regionen. Det er kort vei til Tromsø, Nord Norges hovedstad (1,5t). Lyngen ligger innenfor tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark hvor nedskriving av studielån og flere skattemessige fordeler er gjeldende.

Lyngen Veterinærsenter AS søker veterinær medarbeider til sin kombinerte praksis som omhandler ku, sau og geit i tillegg til smådyrpraksis og noe hest. Det utføres inseminasjon på ku. Smådyrpraksisen har røntgen, tannunit og ultralyd og er således et godt utstyrt smådyrkontor. Det er et stor potensiale i området for å utvikle smådyr-praksisen, og dette er ønskelig. Kurativ praksis utføres i dag av to veterinærer på dagtid og det er rom for en tredje deltager i dette fellesskapet.

Lyngen Veterinærsenter er i dialog med Lyngen- og Storfjord kommune for å se på en mulig framtidig løsning som i større grad sikrer den veterinære bemanningen på dagtid og vaktdeltagere utenom ordinær arbeidstid. Det er ønskelig med en minimum tredelt vaktordning og med en ny medarbeider blir dette mulig da eier av Lyngen Veterinærsenter også bidrar med vaktdeltagelse.

Stillingen innebærer at det gis et praksistilskudd-/honorar fra Lyngen Veterinærsenter i størrelsesorden 15 000,- per måned ift. 100% stilling. Denne ordningen kan endres fra neste år, men da med forhøyede satser. Vaktdeltagelse er en forutsetning for ansettelse som gir rett på minimum 1/3 vakttilskudd. For at Lyngen Veterinærsenter skal kunne opprettholde sin administrative og arbeidsgivende funksjon er det nødvendig av den ansatte bidrar med 15% av inntekten fra kurativ praksis til senteret.

Du må:

  • ha gode norsk kunnskaper.
  • • kunne jobbe selvstendig og i team.
  • • Kunne inseminere.
  • Disponere egen bil og helst eget utstyr (kan lånes).

Tiltredelse snarest.

Svarfrist: 25.08.2019

Søknad med vedlegg sendes til: krf@marinhelse.no

Spørsmål kan sendes til nevnte mailadresse eller til telefon 48296110.