Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som ski-destinasjon, og det er et stort potensial innenfor turisme. Det er et økende behov i forhold til arbeidsplasser og lokal verdiskapning. Kommunen har for første gang på flere år hatt en positiv befolkningsutvikling, og tilbyr god kvalitet på tjenester innen helse og oppvekst, samt en meget aktiv frivillig sektor.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for å videreutvikle Lyngseidet og Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv. En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging. Lyngen kommunestyre har avsatt betydelige midler til arbeidet.

 

Fremtidsvisjonen for Lyngenløftet - film

Konseptplan vedtatt av kommunestyret 11.12.14

Sosiokulturell analyse - sluttrapport