Temaene gjenspeilt i innleggene og de påfølgende diskusjonene var å bevisstgjøre og knytte sammen de ulike aktørene i Lyngenløftet; kommunens administrasjon og politikere, næringsdrivende (med særlig fokus på reiseliv), lag og organisasjoner og øvrige innbyggere for deler av seminaret.

 

Lyngen skal bli satt på kartet i regional sammenheng, og kreftene må virke sammen, både de kommunale, kommersielle, kulturelle og på det frivillige feltet. En framtidig utvikling skal ivareta og utvikle både reisemålskvaliteter og bostedskvaliteter for fastboende.

 

Seminaret bidro til flere stemmer inn i diskusjonen, og åpnet for samarbeid på tvers av interesser og kompetanse internt i kommunen. 

 

Presantsjoner fra seminaret:
 

Cubus arkitekter
Destinasjon Voss AS med Mona Hellesnes
Et helhetlig stedsutviklingsprosjekt

Matthew Lynch

Northern Norway med John-Steve Linløkken

Tromsømarka for alle ved Henrik Romsaas