Det er igangsatt reguleringsarbeid for etablering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet.

Planens avgrensning og formål, medvirkning, framdrift og krav til utredninger framgår av dokumentet «Planprogram Myra».

Vi ber om at innspill til planprogrammet oversendes skriftlig til Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet innen 20. mars 2021. Innspill kan også sendes som e-post til post@lyngen.kommune.no