Lyngen kommune melder herved oppstart av forskriftsprosess med siktemål om å vedta to mindre tilføyinger til løype 1A som ikke ble inkludert ved forrige forskriftsprosess i 2020/2021. Forslaget til endringer berører kun løype 1A i Nord-Lenangen. Øvrige løyper fra Svensby og Lyngseidet omfattes ikke av forskriftsrevisjonen.

1) Tilknytning fra løype 1A til p-plass ved Nord-Lenangen kirkegård

2) Løype over Vaggasvannet frem til tidligere benyttet endested sørøst for Vaggasvannet

Løypekart 2022 - oppstartvarsel.pdf

Melding om oppstart- revidering av forskrift for scooterløype i Lyngen.pdf

Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av motorferdselforskriften §4a.

Spørsmål om forskriftsarbeidet kan rettes til:

Sweco v/ Knut Arne Grosås, telefonnummer 94 14 43 10, E-post: knutarne.grosas@sweco.no

Lyngen kommune v/ utviklingssjef Svein Eriksen, telefonnummer 77 70 10 00, svein.eriksen@lyngen.kommune.no

 

Fristen for å uttale seg til oppstartvarselet er 05.08.2022

Uttalelser må merkes sak 21/737 og sendes skriftlig på epost eller i brevs form til: Lyngen kommune, Strandveien 24 9060 Lyngseidet eller på e-post: post@lyngen.kommune.no