MILJØDAG FOR HUSHOLDNINGENE I LYNGEN

Mandag 14 juni.

 

  • Parkeringsplassen ved Lyngstuva klubbhus fra kl.10.30-14.30

 

Avfall dere kan levere er:

  • Restavfall
  • Trevirke
  • Farlig avfall
  • Hvitevarer og elektronikk
  • Jern

 

Med hilsen

 

Avfallsservice