MILJØDAGER FOR HUSHOLDNINGENE I LYNGEN

Onsdag 10 juni og onsdag 2 september.

  • Parkeringsplassen ved Lyngstuva klubbhus fra kl.10.30-14.30

    Avfall dere kan levere er:

  • Restavfall

  • Trevirke

  • Farlig avfall

  • Hvitevarer og elektronikk

  • Jern

Med hilsen

Avfallsservice