Dyreeiere i Lyngen har i løpet av årets beitesesong opplevd flere episoder hvor hunder har jaget og/eller skadet dyr på beite.  Hvis man som hundeeier opplever dette er man pliktig å melde fra til politiet og dyreeier.

 

Dette skjer dessverre litt for ofte i Lyngen, det dreier seg opp mot 10 slike episoder i løpet av beitesesongen.
Vi oppfordrer derfor aller hundeeiere om å følge vår lokale forskrift om båndtvang i hele beitesesongen.

 

Lyngen kommune vil derfor minne om Forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Lyngen kommune. Utvidelsen ble vedtatt i 2013 og medfører at det er båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober.

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-06-13-823?q=bÅndtvang lyngen