Møteplan 1. halvår 2018.doc PDF document ODT document

Oppdatert 16.05.18:  Ny dato for møte i levekårsutvalget i juni. Maimøtet utgår. Råd for folkehelse avholdes før møtet i levekårsutvalget, dato ikke fastsatt. Møte i næringsutvalget 22.05.18 utsettes til etter kommunestyremøtet 14.06.18.