møteplan 1.halvår 2019 rev 28.05.19.pdf

Møteplanen vil bli fortløpende oppdatert.

Møteplanen er revidert pr 27.05.19. Formannskapsmøte 29.05.19 utsettes til 13.06.19 i forkant av kommunestyret.