Utvalg

August

September

Oktober

November

Desember

Kommunestyret

 

24*/30

29

 

15

Formannskap

10

17

13

26

 

Levekårsutvalget

 

9

15

25

 

Næringsutvalget

 

9

 

Uke 49

 

AMU

 

 

14

 

1

Råd for folkehelse

 

 

 

Uke 49

 

Kontrollutvalget

 

 

 

 

 

Regionråd/rådmannsutvalget

31

8 ,29/1, 28

27/12,27

23,24/23

 

Fylkestinget

 

 

6-9

 

8-11

KS

 

 

20-21

 

 

 

Kommunestyret:

* 24. sept: Kurs for folkevalgte i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark

15. des: budsjett/økonomiplanbehandling

 

Formannskap:

26.nov: budsjett/økonomiplanbehandling