Photo by: Fantasista / Freedigital.photos.net

 

Fylkeskommunen satser 7,5 millioner kroner på bolig- og næringsutvikling, og 5 millioner kroner på kompetanseutvikling i Nord-Troms. Utviklingen av prosjektsatsingene er et samarbeid mellom ulike aktører i Nord-Troms og fylkeskommunen.

 

Her kan du lese mer:

Nærings- og utvplan NT oversikt 16.01.15.pdf