Dersom det gjelder nødhjelp, midlertidig botilbud, økonomiske vanskeligheter eller veiledning om sosialhjelp, kan du ringe oss på tlf. 412 78 007 eller 412 74 778.

Du kan ringe NAV sitt hovednummer  55 55 33 33  dersom du har spørsmål om øvrige rettigheter og ytelser.

Åpningsdato og muligheter for å besøke NAV-kontoret blir kunngjort så snart dette er avklart.