Endret åpningstid i perioden 01.06. til 30.08.19

 

Publikumsmottaket vil være åpent:

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG FRA KL. 10 – 12.

 

Åpent for timeavtaler alle ukedager mellom kl. 08 – 15.

 

Telefon 55 55 33 33 (også ved akutte henvendelser):

Alle ukedager mellom kl. 08 – 15