Publikumsmottaket vil være åpent:

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG FRA KL. 10 – 12.

 

Åpent for timeavtaler alle ukedager mellom kl. 08 – 15.

 

Telefon 55 55 33 33 (også ved akutte henvendelser):

Alle ukedager mellom kl. 08 – 15