NAV Lyngen sitt publikumsmottak åpner for drop in mandag 2 november. Publikumsmottaket vil holde åpent hver mandag, onsdag og fredag fra kl.12.00- 14.00. Nødvendige smittevernstiltak følges. NAV Lyngen holder til i Strandveien 10 (Giæverbygget) i 2.etg.

 

NAV Lyngen kan også nås via nav.no og ved å ringe 5555 3333. Dersom det gjelder sosiale tjenester som nødhjelp, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig eller opplysning, råd og veiledning kan det ringes direkte på lokale nummer 412 77130, 412 74778, 412 74542 eller 412 78007