Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra et kontor.

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Telefon:                5555 3333

Besøksadresse:    Parkveien 13, 9060 Lyngseidet

Postadresse:         NAV Lyngen, Postboks 100, 9069 Lyngseidet

E-post:                  nav.lyngen@nav.no

Åpningstid:          Mandag- fredag fra kl.10-14.
                              Tirsdag og torsdag - stengt for drop-in. 

                                 

Anne Elise Lyngdal er leder ved NAV Lyngen.

 

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon som bla:

 • Registrere deg som arbeidssøker

 • Lete etter ledige jobber

 • Ytelser og ordninger

 • Søknader og skjemaer

 • Utbetalinger og skattetrekk

 • Endre adresse og kontonummer

 • Arbeidsgivere og samarbeidspartnere

NAV skal også bistå næringslivet og arbeidsmarkedet med  formidling og rekruttering. På nav.no kan bedrifter finne mye informasjon eller ta direkte kontakt med sitt lokale nav kontor.

NAV kontoret kan tilby:

 • Råd og veiledning om arbeidsmarkedstiltak, sosiale tjenester og ulike trygdeordninger
 • Funksjons- og arbeidsevnevurdering samt kartlegging av kompetanse i forhold til arbeid
 • Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
 • Bistå arbeidsgivere i forhold til formidling av arbeid og rekruttering av arbeidskraft
 • Tiltak overfor rusmisbrukere
 • Økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
 • Kvalifiseringsprogrammet (se nærmere om dette på hjemmesiden til NAV)
 • Individuell Plan for personer når NAV er den mest sentrale bidragsyteren
 • Generell bistand til å finne fram på NAV.no med søknadsskjema o.a. opplysninger