Lyngen kommune minner om at du finner oppdatert informasjon om fare for skred på nettsiden https://varsom.no/