Visjonen for omdømmeprosjektet er at Nord-Troms skal framstå som attraktiv og nytenkende. For å fremme regionens fortrinn er en felles nettportal et av tiltakene prosjektet har satt seg som mål å gjennomføre. Gjennom bilder og små fortellinger, såkalte ”short stories”, om mennesker som allerede har tatt i bruk mulighetene i regionen ønsker omdømmeprosjektet å fremme bolyst og boglede for hele Nord-Troms.

Nettportalen skal først og fremst henvende seg til unge potensielle tilflyttere, og har fire hovedtema: Å bo, å skape, å lære og å leve. Innholdet skal gi all den informasjonen som for eksempel en ung familie som snuser på Nord-Troms trenger: Hvor kan man bo, hvilke jobber er tilgjengelige, hvor henvender man seg dersom man vil skape sin egen arbeidsplass, hvor ligger barnehagene, og hva kan man finne på i fritida?

Arbeidet med portalen har nå kommet så langt at grovskissa for innholdet er lagt, og at tekstene er under produksjon. Fotobasen er under oppbygginga, og leverandøren av nettsideløsninga til kommunene i Nord-Troms er klar til å sette opp ramma for innholdet.

Portalen skal ikke erstatte de kommunale nettsidene, men være ei startside for alle som googler ”Nord-Troms” på jakt etter et sted å etablere seg for livet.