Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vei - (Pixabay

Ny adressefastsettende veinavn: Sjøveien

Veinavnene kunngjøres herved i henhold til Lov om stadsnavn. Nedenfor finner du informasjon om hvilken vei det gjelder, samt informasjon om klagefrist.

Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages. I forhold til "Lov om stadsnavn" §10 gis det klageadgang på skrivemåten.Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til: Lyngen kommune. Strandveien 24. 9060 Lyngseidet. Eller: post@lyngen.kommune.no

Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:

Sjøveien (sidevei til Naustnesveien)

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk