Lyngen kommune har 5.1.2022 annonsert kommunal kompensasjonsordning nr. 6. Denne rettes mot restauranter, kafeer og serveringssteder som omsetnings- og resultatmessig er berørt av coronasituasjonen, herunder også berørt av redusert omsetning fra skjenking av alkohol.

Det legges til grunn at de som kan søke har faste daglige åpningstider for publikum.

Søkere må dokumentere redusert omsetning/resultat i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019 som referanseår. Søkere som har restaurant, kafe og serveringssted som en sentral del av en samlet virksomhet, må dokumentere utvikling i denne delen av virksomheten. Søker som startet opp etter 2019 må vise til at de under normale forhold ville ha en levedyktig virksomhet.

Ordningen rettes også mot bedrifter som driver kombinasjonsbruk der en av virksomhetene er berørt av coronasituasjonen. Slik kombinasjonsvirksomhet kan for eksempel være kombinasjonen reiseliv og annen næring (eksempelvis landbruk), der reiselivsaktiviteten utgjør minimum 30 %. Vi ber søkere dokumentere hvor stor andel av virksomheten dette utgjør, samt fallet i omsetning/resultat fra 2019 til 2020/2021.

Det skal samlet deles ut inntil 722.000. Frist for å søke er 16.1.2022.  NB. Merk den korte søknadsfristen.

Søker bes benytte www.regionalforvaltning.no og søke opp støtteordning «Lyngen kommune- kommunal kompensasjonsordning nr. 6- (des 21/jan 22)»

Eventuelle spørsmål kan rettes til Svein Eriksen på svein.eriksen@lyngen.kommune.no