Som folkevalgt vil du motta en invitasjon til vårt nye økonomisystem i en egen e-post. I e-posten følger instruksjoner som du må følge, og lenke til Unit4 ERP. Denne løsningen egner seg best å åpne på PC eller nettbrett, og er ikke tilpasset mobil.

I Unit4 ERP finner du lenke til reiseregningsløsningen Travel & Expense. Brukerveiledning til her: Opplæring for alle ansatte (ewiz.no) Les igjennom den før du starter.

Du kan også bruke Travel & Expense på mobil via denne lenken: https://app-u4-ntroms-fourth.azurewebsites.net

Hvis du opplever problemer med pålogging, ta kontakt med vår support på tlf. 400 28 510 eller besvare invitasjonen fra support@lyngen.kommune.no.

Vi vil ta en kort gjennomgang av løsningen på kommende utvalgsmøter.