Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
veier

Nye adressefastsettende veinavn- Erikaksla og Sævnesveien

 

Veinavnene kunngjøres herved i henhold til Lov om stadsnavn. Nedenfor finner du informasjon om hvilke veier det gjelder, samt informasjon om klagefrist.

Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages. I forhold til "Lov om stadsnavn" §10 gis det klageadgang på skrivemåten.Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til: Lyngen kommune. Strandveien 24. 9060 Lyngseidet. Eller: post@lyngen.kommune.no

Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:

Veinr 13: Erikaksla

Veinr 19: Sævnesveien

(ved skolen og byggefeltet i Sør-Lenangen)

Publisert | Oppdatert 08. March 2017
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk