Videre er det innført anbefalinger i forhold til sosial kontakt:

  • Unngå å ha gjester i hjemmet fram til 18.januar (Barn i barneskoler og barnehager kan ha besøk fra egen kohort.Aleneboende kan ha besøk av 1-2 faste venner)
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynssamlinger innendørs utsettes til etter 18.januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klassetrinn,
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til det.