Regler:

  • Skjenkestopp kl. 22.00. Skjenking bare i forbindelse med matservering.
  • Hjemmekontor der det er mulig
  • Regler for møter og arrangement: innendørs maks 10 personer (100 der man har faste, tilviste plasser), utendørs maks 200 personer (600 ved faste, tilviste plasser)
  • De under 20 år kan trene og ha fritidsaktiviteter som normalt
  • Voksne kan drive aktivitet inne med inntil 10 personer og 1 meters avstand. Utendørs er det ikke satt grense så lenge avstand holdes.

Anbefalinger:

  • Hold 1 meters avstand til andre når du beveger deg utenfor hjemmet.
  • Ha maks fem personer eller en husstand på besøk
  • Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk fra sin kohort
  • Unngå alle unødvendige reiser innenlands. Utenlandsreiser frarådes.

 

Mer informasjon finner du på https://www.helsenorge.no/koronavirus/