Nye tomter på Solbakken boligfelt

Lyngen kommune vil opparbeide 3 nye tomter på Solbakken boligfelt.

d 8sxtbPfx 8AAAAASUVORK 5CYIIA

Disse planlegges ferdigstilt i løpet av barmarks sesongen 2018. Tomtenes beliggenhet:

 0WlUj 9S 3xrrAAAAAElFTkSuQmCCAA==Tomtepris:

Kr 400 000,-

Gjeldende gebyrer som kommer i tillegg til tomtepris per tomt:

Oppmålingsgebyr                    kr 13.500,-

Tinglysing av matrikkelbrev   kr      525,-

Dokumentavgift, 2,5%            kr 10.000,-

Tinglysing skjøte                     kr      525,-

Behandlingsgebyr                    kr    3.100,-

TOTALT                                kr 27.650,-

 

I tillegg kommer:

Tilknytningsgebyr for vann     kr   6.300,-

og avløp                                  kr   7.240,-

Totalt                                     kr 13.540,-

 

Interesserte bes melde seg til pos@lyngen.kommune.no innen fredag 6.7.2018 klokken 12:00. Oppgi tomtenummer. Om flere melder sin interesse for samme tomt vil det bli foretatt loddtrekning.

06.07.18 Det er foretatt loddtrekning og alle 3 tomtene er reservert.