Adressebrev blir sendt ut fra den 10. mars 2016.

Vei- og gatenavn er vedtatt gjennom politisk prosess med tilhørende høringsrunder. Disse kan derfor
ikke påklages.

Det en eventuelt kan klage på, er om en mener en har blitt koblet på feil vei. Vi har brukt kartverk og
flybilder for å se naturlig adkomst til eiendommen. I tvilstilfeller har eiendommene blitt koblet på
stikkveiene ut fra hovedveiene.

Klagefristen er på tre uker.

Vi har også ca. 30 nye adresser der vi ikke finner bostedsadresse på hjemmelshaver. Dette kan ha flere årsaker, men den vanligste er at eiendommen er uskiftet bo og vi ikke finner naturlig arving.

Om det er noen som disponerer hus eller fritidsbolig i kommunen som ikke har fått brev i løpet av uke 11, ber vi dere ta kontakt med Lyngen kommune.

Link til vedtaksbrev.