Delegeringsreglementet er presentert i egen nettløsning som du finner under Innsyn og selvbetjening

I høyre kolonne vises en oversikt over lover som er behandlet. Trykker du på en lov får du opp hvordan denne evt. er delegert.

I venstre kolonne vises utvalg, enheter og roller. Trykker du på et politisk utvalg vil arbeidsreglementet for utvalget vises øverst, og delegerte lover kommer under der igjen.

Du kan åpne hver paragraf og lese lovteksten. I løsningen er det også lenke til lovdata.no hvor du får opp hele loven - trykk på Ekstern lenke.