Følg med på 175.no for oppdaterte veimeldinger hvis du skal ut å kjøre. Flere veistrekninger er fredag stengt pga ras, rasfare eller dårlig vær. Skal du på tur bør du sjekke rasfaren på varsom.no.