Kommunen har lovpålagt oppgave med ettersøk og behandling av skadet og sykt vilt i henhold «Viltloven,§48» og i «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, §27  og 29».

Lyngen kommune ønsker derfor å komme i kontakt med 1-3 enkeltpersoner / foretak som på kommunens vegne kan forestå organisering og praktisk ettersøk, såkalt ettersøksjeger.

Kommunal ettersøksjeger MÅ:

-ha gjennomført «Videregående ettersøkskurs»

-disponere og være del av godkjent ettersøksekvipasje 

-kunne ta ettersøksoppdrag når som helst og/eller etter nærmere avtale

-påta seg selvstendig ansvar for til enhver tid å holde seg oppdatert og oppfylle de krav som stilles for å kunne utføre og lede offentlige ettersøk.

-være i god fysisk form og ha gode samarbeidsevner.

 

Lyngen kommune vil utarbeide nærmere bestemmelser. Utføring av oppdrag godtgjøres etter nærmere avtale.

Interesserte bes sende e-post eller kontakte Svein Eriksen på svein.eriksen@lyngen.kommune.no  eller 92038575 innen 13. februar 2022.