Omsorgsbolig er betegnet som eget hjem, og en betaler husleie og egenandeler. Det er mulighet for å kjøpe måltidene, enten alle eller bare middag. Måltidene spises i fellesarealer.

Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved innflytting finnes i vedlagte brosjyre.

Brosjyre omsorgsbolig Lyngstunet

Kontaktinformasjon, søknadsskjema og tjenestebeskrivelse finner du på denne siden.