Hvem skal ha dose 3?

Personer med nedsatt immunforsvar skal få tre doser av vaksinen, og gjelder følgende tilstander:

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus- host-sykdom som krever immunsuppresjon   
  •  Alvorlig og moderat primær immunsvikt    
  •  Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5   
  •  Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon   
  •  Kreftpasienter med pågående eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  •  Person som bruker medisiner for å gi immunsuppresjon, se følgende link: https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_170921.pdf
  • For dem som har sykdommer eller bruker legemidler som ikke er nevnt over vil sykehuslegene gjøre en individuell vurdering. Dere må da vente på brev fra sykehuset.

For mer informasjon: trykk på følgende link:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

 

Hvordan gå frem for å få dose 3:

1. Du kan selv dokumentere sykdom/legemiddelbruk

Personer med sykdommer/legemiddelbruk som beskrevet under kan selv ta med journalnotat eller epikrise fra sykehuset som viser at man har en av disse sykdommene, eller resept eller forpakning som viser at man bruker en av legemidlene. Ring for å avtale vaksinering på 40025898 eller koronatelefon 4002850, og husk å ta med dokumentasjon!

2. Du får beskjed fra sykehuset om at du får tilbud om tredje dose

UNN vil gi beskjed til enkelte pasienter om at de kan motta tredje vaksinedose. Når du har fått brevet kan du ta kontakt på telefon 400 28 598 eller koronatelefon 400 28 501

 

Husk da å ha med dette brevet, og legitimasjon!

 

Hva kreves av dokumentasjonen?

For notater, journalnotater eller epikriser må følgende være med:

  • Navn på pasient 
  • Navn på sykdommen 
  • Navn på sykehus eller sykehusavdeling 

For legemidler må det være resept, e-resept eller emballasje der navn på pasienten og legemiddelet er tydelig. I tillegg må du ha kort med identifikasjon (slik som førerkort).

 

Hvor lang tid må det være gått siden vaksinedose 2?

Det må ha gått minst 6 måneder siden dose 2 før du kan få den tredje.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege