Siste påvist smittede med folkeregistrert adresse i Lyngen er i dag ute av isolasjon. Per nå er det altså ingen i Lyngen aktiv smitte, og kriseledelsen med smitteteam har god kontroll på situasjonen i regionen.

I Troms er det 6 nye smittede siste døgnet: 5 i Tromsø (4 nærkontakter som allerede er i karantene og en utenlandsk arbeider) og en i Harstad. Finnmark med Alta og Hammerfest har 11 nye.

Større utbrudd i Troms og Finnmark er nå i stor grad knyttet til ungdommer og unge voksne, og da særlig etter større sammenkomster. Det er viktig at man følger retningslinjene for private sammenkomster: holde seg mest mulig hjemme, ikke flere enn 5 personer samlet og holde 1m avstand når man er samlet.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune