Siste to døgn er det tatt vel 1500 prøver ved UNN for Covid-19. På disse to dagene er det totalt 10 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge reist inn til landet, og i isolasjon), 1 på Senja og resterende 7 i Finnmark.  Per i dag har vi ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region.

Lyngen har per i dag en smittet i kommunen (utenlandsk arbeider som gikk umiddelbart i isolasjon, påvist tre dager siden).

Kriseledelsen vil informere på nettsiden og Facebook til kommunen umiddelbart ved eventuelle hendelser eller smittede i Lyngen i løpet av helg.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune