Det er påvist flere smittede i Balsfjord og Storfjord, ingen i Lyngen, siden i går fredag. Fem av disse er ungdommer (3 Storfjord, 2 Balsfjord), og to utenlandske arbeidere (Balsfjord). Disse har fått beskjed, er i isolasjon og har vært i karantene siden de fikk beskjed eller ble testet onsdag/torsdag denne uka.

Smitteteam i alle tre kommunene jobber nå intensivt og konsentrert:

1. Raskt finne og avklare smittekilde

2. Vi kontakter alle nærkontakter til de nye smittede og disse settes/er satt i karantene

3. Vi tar kontakt med personer som skal testes

Inntil videre anmoder vi på det sterkeste innbyggerne i Storfjord, Balsfjord og Lyngen om å ta ansvar for og unngå smitte:

1. Hold 1 m avstand til andre

2. Unngå sosiale sammenkomster utover 5 personer

3. Sprite hender i alle situasjoner utenfor huset

4. Unngå reising ut av kommunen

5. Avvente situasjonen til mer informasjon kommer i ettermiddag og i morgen ettermiddag

Helsetjenestene i de tre kommunene har et sterkt fokus på å få avklart situasjonen så raskt som overhodet mulig, og kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging for å trygge våre innbyggere. Vi understreker at vi tar kontakt i dag med alle som skal kontaktes ut fra mulig smitte.

Kriseledelsen i de tre kommunene vil vurdere situasjonen og eventuelle tiltak i morgen ettermiddag, og informasjon vil komme deretter!

Hans-Olav Holtermann Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger

Balsfjord - Storfjord - Lyngen