Ved UNN Tromsø er det tatt 1770 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø. Videre er det 1 i Narvik, 2 i Bardu og 7 i Finnmark (Porsanger 6 og 1 Hasvik).

Status Lyngen

Lyngen har fått påvist en ny smittet med Corona i dag: personen har ikke bosted i kommunen, har ikke symptomer og har ikke vært i Lyngen siste 10 dager. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være seg arbeid, fritid eller sosialt. Smitten i regionen er per dags dato uoversiktlig og økende. Det er viktig å påpeke at det ikke er mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Elever i Tromsø

Det er stor spredning av Corona blant elever i Tromsø by, blant annet Tromsdalen skole og Kongsbakken VGS. Det er flere elever fra Lyngen i Tromsø. Vi ber foreldre avvente situasjon og ikke hente sine barn hjem til Lyngen før situasjonen med smitte i skolene i Tromsø er avklart. Eventuelle smittede blant elever fra Lyngen vil bli kontaktet av smitteteam Lyngen for oppfølging.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

kommuneoverlege - Lyngen