Ved UNN Tromsø er det tatt vel 500 prøver siste døgnet, og det er påvist 7 smittede i Tromsø (4 elever på tre skoler, 3 nærkontakt som allerede påvist smitte).

I Norge er det registrert over 700 nye smittede siste døgnet, og det er nå stor spredning nasjonalt (Oslo utgjør nå kun 15% av dette, fra 30% tidligere).

Status Lyngen

Lyngen har fortsatt bare to personer med påvist Corona: begge uten fast bosted i kommunen, uten symptomer og alle nærkontakter er testet negativ. Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Lyngen i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten er per dags dato uoversiktlig og økende.

Det er ikke mistanke om pågående smitte i Lyngen kommune.

Til arbeidsgivere i privat sektor

Kriseledelsen har tatt oppfølging av alle enheter i kommunen, med informasjon og oppdatering av retningslinjer. Vi ønsker selvsagt å gi råd og oppdatere privat næring også, og vil bistå ved behov. Til eksempel kan det være behov for avklaring med utenlandske arbeidere, råd om reising med mer. Det er bare å ta kontakt på

post@lyngen.kommune.no

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Lyngen