I perioden 05.11. - 07.11.20 er det tatt ca 300 tester i Balsfjord, Storfjord og Lyngen, og så langt er det altså 5 positive knyttet til ungdommer (som tidligere angitt, påvist 06. og 07.11. og er fra Balsfjord og Storfjord). Resterende rundt 295 prøver er negativ.

Stor andel av testingen har vært knyttet til elever ved Nordkjosbotn VGS, der smitteteam og kriseledelsen i alle tre kommunene har fulgt opp nærkontakter og pårørende tett for å få full oversikt.

Nordkjosbotn VGS

Det var ordinær skole fra mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Fire klasser på 2. og 3.trinn er satt i karantene i 10 dager for å være helt trygg på at alle nærkontakter ikke er på skolen.

Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen, og det er ikke pågående smitte-situasjon i Lyngen kommune.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Lyngen kommune