OPPDATERING COVID-19 Lyngen 03.03.21 kl. 14.00

Smittesituasjon i Tromsø

Det er et større smitteutbrudd i Tromsø by med rundt 50 påvist smittede siden fredag 26.02.21. I all hovedsak er smitten knyttet til en klynge av personer og deres nærkontakter. Det har vært svært stor test-aktivitet  der 2 197 tester bare de siste tre døgnene. Tromsø kommune har god kontroll på situasjonen og oppfølging av mulig smitte.

Det er ingen grunn til å mistenke smitte i Lyngen kommune, men ved symptomer som hoste, feber og halsvondt er det bare å kontakte legekontoret på Lyngseidet for testing. Denne tas mandag til fredag kl. 11.30 utenfor legekontor på Lyngstunet.

Vaksinasjon i mars 

De neste 2-3 ukene vil vi fortsette å vaksinere innbyggere ned til 75 år med Pfizer vaksinen, før vi går videre med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper med stjernemerke *, se link for hvem dette er:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Denne uken vil vi begynne å vaksinere med Astra Zeneca, der 100 doser i henhold til anbefalinger fra FHI vil bli gitt til helsepersonell i kommunen.

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege