Smittesituasjon i vår region

Det pågår et større utbrudd av smitte i Tromsø. Den siste uken er det i underkant av 70 påvist smittede, som i stor grad er knyttet til student-miljøet. Lyngen har ingen påvist ny-smittede på flere måneder.

 

I dagene fremover minner vi på viktigheten av å følge smittevernregler, som å holde avstand og vaske/sprite hender ofte når man er på butikk eller ute i det offentlige. Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere i dagene fremover.

  

Vaksinasjon

Totalt har rundt 35% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

 

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Oppstart med vaksinering av normalbefolkningen nærmer seg. Trolig vil vi begynne med timebok, der innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon selv. Nærmere informasjon vil komme.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Lyngen kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Lyngen, om du er i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Lyngen tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege