Status smitte og vaksinasjon

Det er lite smitte i vår region, og siste påviste smittede i Tromsø med omegn var en person i Tromsø.

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Lyngen kommune vil ha vaksinert alle beboere på Lyngstunet med dose 2 i løpet av februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Clovid-19 fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

Mulig åpning av breddeidrett

Flere kommuner har åpnet for organisert idrett for voksne. Vi har startet med vaksinasjon av de eldre og mest sårbare, og ila få uker vil mange være beskyttet mot infeksjon. Med dagens situasjon og økt vaksinasjon av våre mest sårbare innbyggere vil muligheten for gjenåpning for idrett generelt nærme seg innen kort tid.

 

Lyngen kommune vil vurdere å gjenåpne for organisert idrett for voksne, og vil komme med mer informasjon innen 1-3 uker.

Kriseledelsen

Lyngen kommune

 v /Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege